Математика

 

Овде можете видети презентацију са часа математике на којем је спроведен другачији приступ у савладавању градива из тригонометрије. Ученици су групно решавали неке занимљиве проблеме из природе и то управо преко тригонометрије и на тај начин увидели да математика може имати примену у реалном животу.

Примена тригонометрије

Вујић Далиборка

Јовановић Снежана

Љујић Гордана

Миленковић Снежана

Милић Јасмина

Митић Драгиша

Јовичић Слађана

Марија Новаковић

 

Advertisements